Sākums

        SALASPILS    DOLE    ĶEKAVA

 

Tēlniecības ansamblis veidots, lai saglabātu atmiņas par mājām, kas zudušas Rīgas elektrostacijas celtniecības rezultātā. Laikā no 1966.gada līdz 1974. gadam tika nojauktas aptuveni 180 mājsaimniecības Doles salā, Mārtiņsalā, Nolpes salā kā arī mājas Daugavas abos krastos Ķekavas un Salaspils apkārtnē. Līdz nepazīšanai izmainījās Daugavas krasti.  Acis nu jau pieradušas pie milzīgā ūdens klaida, bet prāts vēl atgādina – reiz te dzīvoja zvejnieku, plostnieku,  un pārcēlāju dzimtas, kas cēla mājas, ierīkoja dārzus, apsēja laukus un ik rītu aizgāja līdz Daugavas krastam, lai redzētu, kāds šodien ūdens: ”nāks nēģis, vai nē.” Taču. tāpat kā laši, vimbas, nēģi un taimiņi nekad neatradīs ceļu uz nārsta vietām, arī simtiem Daugavas krastu ļaudīm nav vairs ceļa uz mājām.

Mīļie dolēnieši visus aicinam uz sirsnīgu tikšanos Daugavas muzejā š.g.9.jūnijā plkst.13 00, pie akmeņiem. Ieeja muzejā bez maksas.

Šobrīd ikdienu Rīgas HES šķērso tūkstošiem automašīnu. Tūkstošiem ļaužu zina, ka lejpus elektrostacijas atrodas Doles sala, par ko vēstī arī ceļa zīme „Dole”, bet cik daudz zina no šiem iebraucējiem, ka šķērso zudušo zemi?
Doles sala bija lielākā sala Latvijā. Tai ir sava nozīmīga vieta Latvijas vēsturē. Diemžēl Rīgas HES būvniecības rezultātā zem ūdens ir ne tikai aptuveni 90 mājsaimniecības, kuras atradās Doles salā, bet arī Daugavas krastos Ķekavas un Salaspils pusē, kopumā 177 mājas. Daugavas muzejs ir veicis apjomīgu darbu, lai saglabātu Doles salas un tās apkārtnes pagātni, tomēr cilvēki, kuri bija spiesti pamest savas dzimtās mājas, vēlas izveidot paliekošu piemiņas vietu.
Tā kā ir apzinātas aptuveni 11 Doles salas dzimtu saknes un to likteņi, tad pirmā doma bija – to visu apkopot grāmatā. Šī ideja nav atmesta, un pie tās tiek rūpīgi strādāts. Tiek vākti un apkopoti materiāli. Taču kārtējā Doles pamatskolas audzēkņu salidojumā 2014.gada martā radās papildus ideja – iemūžināt zudušo māju vārdus. Šāda piemiņas vieta ar akmenī, vai vairākos akmeņos iekaltiem māju vārdiem nesīs uzskatāmu informāciju par zudušo zemi. Plānots izveidot labiekārtotu tūrisma objektu, kurā iespējami reāli tiks atveidota zudusī Doles salas daļa, Mārtiņsala, kā arī Daugavas krasti Salaspilī un Ķekavā. Šis būs dizaina objekts, kurā ne tikai vizuāli būs iespējams redzēt zudušo zemi, bet arī informācijas stendā iepazīties ar appludināto māju nosaukumiem, dzimtām, kuras dzīvojušas šajās mājās un viņu dzīvesveidu.

 

Nosaukums:      Nodibinājums “Doles salas atbalsta fonds”

Adrese:                Apogu iela 1, Salaspils, LV -2169

Reģ. nr.:               40008226387

Banka:                  SEB banka, kods UNLALV2X

Bankas konts:   LV25UNLA0050022338531

Vadītāja:              Rudīte Ķikuste

Tālrunis:             29481832

E-pasts:                dolesfonds@inbox.lv

Sirsnīgs paldies līdzšinējiem ziedotājiem:

Anitai Timmai, Anitai Riekstiņai, Ārijai Vēverei, Brigitai Mineiķei, Dainim Riekstiņam, Egmontam Krūmiņam, Elgai Ducenai, Elitai Grīviņai, Ērikam Miķelsonam, Gaidai Līcītei, Jakovam Bērziņam, Jevgeņijam Zubaram.Kristīnei Līdakai, Maijai Bērziņai, Regīnai Reķei, Rudītei Ķikustei, Rutai Bērziņai, Sandrai Bērziņai, Velgai Kaksei, Elitai Grīviņai, Regīnai Reķei,   Jānim Brunovskim, Vijai Vintēnai, Rasma  Cimdiņai, Elizabetei Serdai, Dainai Lasmanei, Jānim Dudaram, Valteram Orlovskim, Vijai Švarcbahai, Intai Brūverei, Ilmāram Bērziņam, Dzintrai Grasmanei, Amaldai Garozai, Antrai Zeķītei un Valdai Bērziņai.