Sv. JURA baznīca

Kristīgā ticība latviešu tautā ir ienākusi vispirms Ikšķilē, tad Salaspilī. Priesteris Meinhards saņēma atļauju sludināt Dieva vārdu no Polockas ķēniņa Voldemāra. 1185.gadā bija uzcelta pirmā baznīca Ikšķilē. 1186.gadā uz mazas saliņas Daugavā – Mārtiņsalas (Salaspils teritorijā) tika celta baznīca. Šajā laikā Brēmenes virsbīskaps ordinēja Meinhardu par bīskapu. 1201.gadā bīskaps Alberts dibina Rīgu un savu sēdekli…

LAUKSKOLA

Laukskolas apmetne ir senākā zināmā cilvēku apmešanās vieta Latvijas teritorijā, tagadējā Salaspils novada teritorijā, Daugavas labajā krastā. Bet, pašlaik senākais cilvēku veidotais priekšmets Austrumbaltijā — Lingbi cirvis, atrasts pie Zaņas pietekas Mellupītes. Apmetņu kompleksā ietilpst vēlā paleolīta iedzīvotāju apmetne no 9.—8. gadu tūkstoša p.m.ē., seno baltu cilšu apmetne (1. gadu tūkstoša sākums m.ē.) un divas…