VĒVER-BŪMAŅI

Mājas “Vēver – Būmaņi” dažādos avotos tiek minētas jau ap 1780. gadu. Tajās tāpat kā vairumā Doles salas māju dažādos laikos mitinās vairākas dzimtas kā Stūrīši, Elkšņi. Ap 1850.gadu “Vēver – Būmaņos” saimnieko Pēteris Riekstiņš, kurš bijis arī Doles muižas rijnieks. Pēteris ir bijis turīgs tā laika saimnieks, nodarbojies ar zvejniecību un lauksaimniecību. Viņam ir…